Granskingen skal ledes av en gruppe på tre, bestående av en tidligere brasiliansk diplomat, en gresk menneskerettsekspert og en dommer fra Tanzania.

De tre skal følge opp vedtaket i FNs menneskerettsråd 11.august, der det ble besluttet å granske påstandene om at israelske styrker systematisk angrep sivile mål i Libanon.

Granskerne skal også se nærmere på hvilke våpentyper israelerne benyttet under angrepene, og om bruken av disse var brudd på folkeretten.

– Krigsforbrytelser

Amnesty International har slått fast at Israel bevisst angrep sivile mål under krigen mot Hizbollah i nabolandet, og at dette var krigsforbrytelser.

– Israelske jagerfly og artilleri ødela med hensikt matvarelagre, angrep kolonner med nødhjelp og bombet vann— og elektrisitetsforsyningen og tusenvis av private hjem i den hensikt å drive sivilbefolkningen i Libanon på flukt, konkluderer Amnesty i en rapport.

– Mange av overgrepene omtalt i denne rapporten er krigsforbrytelser som gir grunn til individuell straffeforfølgelse av de ansvarlige, slår Amnesty fast.

– Umoralsk

FNs nødhjelpskoordinator Jan Egeland har gått hardt ut mot Israels bruk av klasevåpen i Libanon, og har slått fast at denne var «fullstendig umoralsk».

–90 prosent av klasebombeangrepene skjedde i de siste 72 timene av konflikten, da vi visste at det ville bli en løsning, sa Egeland tidligere i uka.

Mineeksperter fra FN har slått fast at Israel benyttet klasevåpen mot minst 170 landsbyer i Sør-Libanon, der det til nå er funnet 100.000 ueksploderte sprengladninger på bakken.

FNs generalsekretær Kofi Annan fulgte opp Egelands kritikk og ba Israel utlevere kart over hvor klasevåpnene ble benyttet.

– Slike våpen burde ikke vært brukt i befolkede områder. Vi må handle svært raskt for å uskadeliggjøre dem, sa Annan.

Avviser

Det israelske forsvaret avviser kritikken og hevder at Israel kun benyttet lovlige våpen og ammunisjon.

«Alle våpen og all ammunisjon som brukes av styrkene til det israelske forsvaret, er lovlig i henhold til folkeretten, og bruken av dem er i tråd med internasjonal standard», lyder det israelske svaret på anklagene.

Fredag hevdet den israelske hæren å ha overlevert kart over bombemål og mulige udetonerte eksplosiver i Sør-Libanon til FNs fredsbevarende styrke (UNIFIL).

– Vi informerte UNIFIL om stedene hvor bomber som ikke eksploderte, kan bli funnet, sa en talsmann for hæren.

UNDERSØKER: FN skal nå granske Israels krigføring mot Libanon, blant annet bruken av klasevåpen mot 170 landsbyer. FOTO: SCANPIX