Dersom regimet i Teheran trosser resolusjonen fra FNs sikkerhetsråd, kan det bli innført sanksjoner mot landet.

FN-resolusjonen ble vedtatt med 14 mot 1 stemme, med Qatar som motstander av resolusjonen. Qatar er det eneste arabiske medlemmet av Sikkerhetsrådet.

Sikkerhetsrådet krever i resolusjonen at Iran «stopper all anrikingsrelatert virksomhet og reprosseseringsvirksomhet, inkludert forskning og utvikling.»

Dersom Iran ikke imøtekommer resolusjonen innen 31. august, vil rådet vurdere å vedta «passende tiltak» i henhold til artikkel 41 i kapittel 7 av FNs charter, het det i utkastet til resolusjonen. Dette viser til økonomiske sanksjoner.

Resolusjonen er den første om Iran med klare og juridisk bindende krav og trusler om å vurdere sanksjoner. Men artikkel 41 omhandler «fredelige sanksjonstiltak», ikke bruk av makt.

Avviser

Irans FN-ambassadør Javad Zarif avviste straks resolusjonen og sa den ikke hadde noe lovlig grunnlag.

– Irans fredelige atomprogram er ingen trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Derfor er det ugyldig at Sikkerhetsrådet tar opp spørsmålet og uten juridisk basis eller praktisk betydning, sier ambassadøren i en første kommentar.

Uttalelsen kom ikke overraskende, for Irans ytterliggående president Mahmoud Ahmadinejad sa i forkant av vedtaket på en pressekonferanse at en resolusjon ville være uakseptabelt. Også Ahmadinejad sa at Iran hadde rett til «å dra fordel av fredelig atomteknologi».

Uenighet om sanksjoner

Resolusjonsteksten er forhandlet fram av de fem vetomaktene i Sikkerhetsrådet, USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina, sammen med Tyskland.

Både Russland og Kina er imidlertid skeptiske til bruk av sanksjoner, og Russlands FN-ambassadør Valerij Tsjurkin har sagt at avsnittet om mulige «tiltak» bare betyr at Sikkerhetsrådet vil diskutere eventuelle straffetiltak. Iran er en viktig handelspartner for både Kina og Russland. Kina kjøper store mengder olje fra landet, mens Russland blant annet selger våpen til Iran.

Ifølge Tsjurkin er fristen 31. august satt for å kunne avvente Irans svar på pakken landet ble tilbudt av de seks landene i juni. Iran har bedt om frist til 22. august for å gi et svar. Pakken inneholder tilbud om energi, handel og teknologi som motytelse for at Iran stopper atomprogrammet.

USAs FN-ambassadør John Bolton snakker med pressen etter at FNs sikkerhetsråd mandag vedtok en resolusjon der det kreves at Iran stanser sitt kontroversielle atomprogram.
CHIP EAST