Den globale oppvarmingen kan føre til lavere jordbruksproduksjon i Asia og Afrika, og at Australia og New Zealand opplever vannmangel, ifølge en FN-rapport. Rapporten analyserer virkninger av ventede klimaforandringer. Dette er den hittil sterkeste og mest detaljerte advarselen om global oppvarming, skriver BBC News.

Den globale oppvarmingen går raskere enn tidligere beregnet og den menneskelige innvirknigen er betydelig, hevder forskerne. Klimatologene bak rapporten er medlemmer av FNs panel for klimaendring (IPCC).(Origo)