Resolusjonen fordømmer voldsbruken og krever at regjeringen i Syria må rette seg etter en fredsplan utarbeidet av Den arabiske liga.

Lignende resolusjonsforslag er tidligere blitt stanset i Sikkerhetsrådet fordi Russland og Kina har lagt ned veto. De to stormaktene stemte også imot forslaget i hovedforsamlingen, men det ble likevel vedtatt med stort flertall.

Symbolsk vedtak

Til sammen stemte 137 land for resolusjonen. 12 land stemte imot, mens 17 avsto fra å stemme. Resolusjonen er i hovedsak symbolsk, siden vedtak i hovedforsamlingen ikke er bindende for FNs medlemsland.

Så langt er det lite som tyder på at myndighetene i Syria vil stanse sine angrep på regimemotstandere og opprørere. Ifølge en syrisk eksilgruppe ble flere titalls mennesker drept i landet torsdag. I tillegg ble flere kjente opposisjonelle pågrepet av sikkerhetsstyrkene.

— Tortur på sykehus

FNs generalsekretær Ban Ki-moon fastslo torsdag at det nesten helt sikkert er begått forbrytelser mot menneskeheten i Syria.

— Vi ser hvordan granater slår vilkårlig ned i hele nabolag, sykehus som brukes som tortursentraler, og at barn helt ned i tiårsalderen blir fengslet og misbrukt. Vi ser nesten helt sikkert forbrytelser mot menneskeheten, sa Ban.

Han gjentok oppfordringen til Syrias president Bashar al-Assad om å stanse voldsbruken mot sivile syrere.

Blogger pågrepet

En av regimekritikerne som ble pågrepet i Syria torsdag, er Mazen Darwich, lederen for Det syriske senteret for medier og ytringsfrihet. Han skal ha blitt arrestert da sikkerhetsstyrkene stormet kontoret hans i Damaskus.

En annen av de pågrepne er bloggeren Razan Ghazzawi, som har spilt en viktig rolle i protestene og opprøret mot det syriske regimet de siste elleve månedene.