Embetsmenn i FN sier at det ikke er blitt satt noen tidsfrist for evakueringsordren, men at den gjelder ektefeller og barn av FN-ansatte. Bakgrunnen er at FN har oppjustert farenivået i landet til nivå tre.

– Alle regioner i Eritrea er nå oppjustert til sikkerhetsnivå tre, bortsett fra Gash Barka som er på nivå fire, sier en embetsmann i FN.

Gash Barka grenser til Etiopia. Nivå fire betyr at kun kriseoperasjoner blir gjennomført. Det høyeste nivået er fem, noe som innebærer at alle FN-ansatte må evakueres.