Målet med reformen er å gjøre det lettere for den irakiske befolkningen å importere sivile varer samtidig som det skal bli like vanskelig som tidligere å ruste opp Saddam Husseins væpnede styrker.

Vedtaket var enstemmig. Iraks naboland, Syria, bestemte seg i siste øyeblikk for å støtte reformen, etter å ha bedt om en utsettelse av avstemningen som egentlig skulle skjedd mandag.

Sentralt i det nye vedtaket er en 300-siders liste over varer som kan brukes både militært og sivilt, og som derfor må gjennomgås spesielt av FN innen 30 dager .

Varer som ikke står på listen, skal kunne eksporteres til Irak etter en 10 dagers vurdering av FN. I dag blir omtrent alt unntatt mat og medisiner nøye vurdert av FNs sanksjonskomité for Irak, som ledes av Norge. Norge har jobbet mye med å få til et enklere system for å få sivile varer ut til folket.

Sikkerhetsrådets vedtak innebærer også at olje-for-mat-programmet forlenges til 25. november. Programmet innebærer at Irak får selge olje for å kjøpe mat, medisiner og andre varer som FN kontrollerer. Programmet ble innført som et unntak fra sanksjonene som ble innført mot Irak i 1991, etter Golf-krigen.

Det har vært sterk internasjonal kritikk av sanksjonene fordi de rammer den irakiske sivilbefolkningen hardt.

(NTB)