Utsendingene fra verdensorganisasjonen gjorde det kjent at de ikke kommer til å dra til Guantanamo fredag, samtidig som Amnesty International samler tidligere Guantanamo-fanger til konferanse i London.

De tre utsendingene som er eksperter på menneskerettigheter, hadde på forhånd gjort det klart at de ikke ville ta imot invitasjonen fra USA om de ikke fikk intervjue de over 500 fangene privat.

Dette er normal praksis på alle slike besøk, sa de. Men USA svarte at bare Røde Kors får tillatelse til å snakke direkte med fangene.

– Siden amerikanerne ikke har godtatt minimumsbetingelsene for et slikt besøk, må vi avlyse, sa Manfred Nowak, som leder FNs arbeid med å etterforske torturanklager rundt om i verden.

Kritikk

– Det er særlig beklagelig at USAs regjering, som alltid har respektert sine forpliktelser når det gjelder prinsippet om objektivitet og uavhengighet for FNs undersøkelsesmekanismer, ikke godtar betingelsene, heter det i en erklæring fra FN-ekspertene.

Av fem eksperter på tortur og menneskerettigheter som FN ville sende, hadde USA invitert tre – østerrikeren Nowak, som er spesialetterforsker på tortur, Pakistans Asma Jahangir, som fokuserer på religionsfrihet, og Algeries Leila Zerrougui som etterforsker vilkårlige arrestasjoner.

USA godtok ikke Leandro Despouy, som er spesialetterforsker i spørsmål som gjelder dommeres og domstolers uavhengighet, eller Paul Hunt, som fokuserer på mental og fysisk helse.

De første tre ville likevel akseptert invitasjonen, fire år etter at FN først ba om å få inspisere fangeleiren, dersom USA godtok fri adgang til fangene. Reisen skulle funnet sted 6. desember etter invitasjon fra amerikanske myndigheter.

– Under slike omstendigheter reiser vi ikke til Guantanamo fordi det ville undergrave prinsippene for FNs undersøkelsesdelegasjoner, sier ekspertene.

Amnesty-konferanse

Amnesty International retter kraftig kritikk mot amerikanske myndigheter og ba fredag om at FN må få en «meningsfull adgang» til fengselet Cuba.

– Det er helt uakseptabelt å nekte en reell tilgang til dem som sitter innestengt i Guantanamo. Guantanamo er bare den synlige toppen av isfjellet, sa organisasjonens generalsekretær Irene Khan.

Amnesty International arrangerer i helgen den største konferansen hittil for tidligere fanger i forbindelse med krigen mot terror.

Tidligere fanger og deres familiemedlemmer fra hele kloden skal legge fram sine vitnesbyrd på konferansen, der også representanter for andre frivillige organisasjoner, advokater og FN-eksperter deltar.

– Tortur gjør verden til et farligere sted ved å normalisere brutalitet, sette samfunn opp mot hverandre og gjøre splittelser dypere, heter det i invitasjonen til konferansen.

Krav om etterforskning

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Louise Arbour, sa fredag at det nå er på tide med en internasjonal undersøkelse av forholdene i irakiske fengsler etter at det ble funnet 170 bortgjemte og mishandlede fanger i et fangehull ved en av innenriksdepartementets bygninger i Bagdad.

Iraks regjering har allerede varslet en intern undersøkelse, men Arbour sa at det i lys av den internasjonale oppmerksomheten ikke er nok.

Ettersom mishandlingen ser ut til å være systematisk og publikum har behov for tillit til etterforskningen, ber jeg irakiske myndigheter om å be om en internasjonal undersøkelse, sa Arbour.