I forkant av en global aidskonferanse i slutten av juni har FN-ambassadørene fra Australia og Senegal laget et utkast til en felles erklæring i kampen mot aids. Den inneholder forslag som kan bety enorme summer til fattige land i årene som kommer.

–Dette er ikke lenger et helseproblem, men en utviklingskatastrofe, sier den australske FN-ambassadøren Penny Wensley.

Kampen mot aids er nå inne i en avgjørende fase. Den siste tiden er det bevilget penger fra flere fond og regjeringer. Legemiddelindustrien gir etter for presset til å sette ned prisen på medisiner, og FNs generalsekretær Kofi Annan har uttalt at han har gjort saken til en personlig prioritering.

36 millioner mennesker er smittet av hiv-viruset. 25 millioner lever i Afrika sør for Sahara.

NTB