Men det ble ikke gitt ordre om å evakuere FN-bygningen, som ligger ca. 50 kilometer unna ulykkesstedet.

Flystyrten skjedde på tredje dag av generaldebatten i FNs hovedforsamling, der et stort antall stats— og regjeringssjefer deltar.

Flere tusen diplomater, FN-ansatte og journalister befant seg i bygningen da meldingen om flystyrten kom.

(NTB)