ERLING VESTER

FNs Verdens matvareprogram (WFP) har bare et par tusen tonn korn igjen på lagrene sine i Nord-Korea.

— Vi er rett og slett i ferd med å skrape mot bunnen av korntønnene, sier WFPs sjef i Nord-Korea, Masood Hyder.

Mens WFP normalt prøver å hjelpe omkring 6,5 millioner sultende nordkoreanere med mat, har den katastrofale matmangelen gjort at organisasjonen nå kun kan hjelpe omkring 75.000 gravide kvinner og 8000 barn på barnehjem med det daglige brød, sier Hyder, og appellerer til hele verden om rask hjelp.

Hard vinter

Masood Hyder forteller at mens kvinner i Korea under normale omstendigheter legger på seg 10 kg på under en graviditet, legger de fleste gravide nordkoreanere bare på seg 5 kg.

— Jeg besøkte en gravid kvinne som jeg trodde var i tredje eller fjerde måned. Det viste seg at hun var i niende måned, sier han.

På barnehjem, der WFP bidrar med mat, har man skåret ned antall daglige måltider fra tre til to.

FN forventer ikke massedødsfall på grunn av hungersnøden i Nord-Korea. Men problemene med underernæring er uoverskuelige, og de spede fremskritt som er kommet som et resultat av Verdens matvareprograms årelange arbeid i Nord-Korea, kan fordufte hvis det ikke kommer hjelp nå.

FN-organisasjonen har som mål å gi 250-300 gram korn til hver av hjelpetrengende nordkoreaner. Det anslås å dekke halvparten av matvarebehovet. Resten kommer fra den nordkoreanske stat.

At det enda en gang har gått galt i Nord-Korea, skyldes en svært hard vinter. Kulden betyr at folk må ha flere kalorier for å klare seg. Lagrene fra innhøstingen i oktober er tomme. Og samtidig er oppblomstringen av private markeder skyld i at mat er blitt så dyrt at bare noen få kan betale for de matvarene som er til salg.

Ender ikke hos hæren

Verdens matvareprogram har som mål i år å skaffe 485.000 tonn mat til Nord-Korea til en verdi av 171 mill. dollar. Inntil videre er det gitt tilsagn om 140.000 tonn. Men bare en brøkdel av hjelpen er kommet til landet. I april kommer det 77.000 tonn fra EU, USA, Australia og Canada.

Kina gir omkring årlig 200.000 tonn mat til Nord-Korea. Det går ikke gjennom FN-systemet.

Spesielt i USA har det vært bekymring for at matvarehjelpen ender hos den to millioner mann store stående nordkoreanske hær.

Masood Hyder sa at selv om FN-organisasjonen stadig er nektet adgang til store deler av Nord-Korea, tror han ikke på at maten ender hos hæren. Hjelpen består normalt av hvete. De nordkoreanske soldatene vil ha ris. Og det får de.

Hungerkatastrofen i Nord-Korea har vært åpenlys siden midten av 1990-årene. Sovjetunionen ga enorm støtte til Nord-Korea, men det stanset ved Sovjetunionens sammenbrudd. Og da nordkoreansk landbruk i vid utstrekning benytter maskiner fra Sovjet som det ikke lengre kan skaffes reservedeler til, må det en storstilt omstrukturering i landbruket til før det stalinistiske landet kan brødfø sine omkring 20 millioner innbyggere.