Dette er nødvendig for å konsolidere freden i det lille landet, som har lagt 13 år med blodig borgerkrig bak seg, sier McAskie.

Burundi trenger langsiktig internasjonal støtte på det økonomiske og sosiale området, understreker FNs spesialutsending.

– Verdenssamfunnet har gjort den fredsbevarende jobben, nå gjenstår fredsbyggingen. Dersom vi får Burundi til å fungere, kan det få positive ringvirkninger i hele regionen, sier McAskie.

FN har i dag en fredsbevarende styrke på drøyt 5.300 soldater i Burundi, men den skal etter planen trekkes ut innen desember.

Krigen i landet kostet anslagsvis 300.000 mennesker livet, og FN anslår at halvparten av de 7,6 millioner innbyggerne er feilernærte.

– Jeg ser ikke lenger noen grunn til å bruke 2 milliarder kroner i året på å holde utenlandske styrker i Burundi, men håper at vi kan finne en måte å i stedet bringe disse milliardene inn i økonomien og den sosiale infrastrukturen, sier McAskie.