Utenriksminister Jan Petersen sa i et møte med norsk presse onsdag at reaksjonene på den første henvendelsen fra det norske presidentskapet i Sikkerhetsrådet, var slik at man hadde funnet at det er grunnlag for å arbeide videre med saken.

I klartekst betyr dette at USA, som til nå har gjort det meste for å holde konflikten mellom israelere og palestinere borte fra Sikkerhetsrådet, kan være i ferd med å endre holdning.

Det norske utspillet kom etter et møte mellom de palestinske observatørene i FN og Norges FN-ambassadør Ole Peter Kolby. Etter de uformelle konsultasjonene med rådets medlemmer ble det besluttet at det var grunnlag for å arbeide videre med saken. Utenriksministeren tok selv aktivt del i disse vurderingene.

Lite handlingsrom

Norge må trå varsomt i denne saken. Når spørsmål om Midtøsten kommer opp, er det vanlig at de fleste retter blikket mot Norge, ikke minst på grunn av den rollen Norge har spilt i fredsprosessen i Midtøsten det siste tiåret.

Verken utenriksminister Petersen eller FN-ambassadør Ole Peter Kolby ønsket onsdag å gå i detaljer om hvilken videre behandling saken vil få.

— En ny runde konsultasjoner vil kunne klargjøre dette, sa Petersen.

Et uformelt møte i plenum i Sikkerhetsrådet kan tidligst finne sted torsdag ettermiddag, lokal tid.

Presidentuttalelse

Sikkerhetsrådet har tre muligheter å reagere på. En resolusjon, en presidentuttalelse eller en uttalelse til media.

Den siste er den mest uforpliktende, og er neppe aktuell i denne sammenheng.

Det minste palestinerne kan håpe på er den såkalte presidentuttalelsen. Denne teksten vil bli forhandlet frem i rådet, den er protokollert, og er derfor et diplomatisk dokument som det kan vises til.

Om det i det hele tatt er mulig å legge frem et resolusjonsforslag er det ingen som vil uttale seg om nå.