Blant annet får befolkningen i utviklingsland stadig bedre helsestell og utdanningstilbud, het det i en pressemelding fra UNDP torsdag. Pressemeldingen viser til tall i UNDPs statistikk over den menneskelige utviklingen, Human Development Index 2008.

— Til tross for et fortsatt stort og økende skille mellom den rike og fattige delen av verden, ser vi at den globale trenden for menneskelig utvikling stort sett går i positiv retning, heter det i rapporten.

— Helsesituasjonen er imidlertid ikke entydig positiv, blir det tilføyd.

— Særlig i Afrika sør for Sahara fortsetter hiv- og aidsepidemien å ødelegge folks liv og helse. Men i flere av disse landene, som Botswana og Zambia, ser vi nå endelig en nedgang i antallet smittede og et bedre rustet helsevesen, skriver UNDP.

Men organisasjonen påpeker samtidig at mange fattige land har fått sin utvikling bremset eller snudd som følge av krig. Hele 19 av de 26 landene i kategorien «lav menneskelig utvikling» i 2008 har siden 1990 vært rammet av krig.