Guantanamo-fengselet og hemmelige fengsler i utlandet er i strid med folkeretten, fastslår de ti uavhengige ekspertene i FNs torturkommisjon, som har gjennomgått USAs behandling av såkalte «ulovlige stridende».

Kommisjonen ber også Bush-regjeringen slutte med avhørsteknikker som kan karakteriseres som tortur eller ondskapsfull fangebehandling, som for eksempel bruk av hunder for å skremme fanger.

USA må «sikre at ingen blir fengslet i hemmelige fengsler som de facto er under amerikansk kontroll» og «etterforske og avdekke eksistensen av eventuelle slike fengsler», sier komiteen, som ikke har maktmidler til å tvinge gjennom sine anbefalinger.

ARKIV: REUTERS