Innholdet i rapporten gir støtte til en mye omtalt amerikansk etterretningsrapport som konkluderer med at Irak-krigen har bidratt til å «dyrke fram» nye tilhengere av ekstreme islamistiske grupper.

I FN-rapporten, som er ført i pennen av terroreksperter som arbeider for FNs sikkerhetsråd, står det at al-Qaida spiller en sentral rolle i kampene og voldshandlingene som pågår i Irak. Men Irak spiller også en viktig rolle for utviklingen av den islamistiske bevegelsen.

«Irak har tilført mange rekrutter og et ypperlig område for trening,» heter det i rapporten som ble offentliggjort onsdag.

Forfatterne mener imidlertid at islamistenes innflytelse i Irak kan være på retur. Årsaken er at mange av de «hellige krigerne» som reiser til Irak og verver seg i krigen, blir skuffet og desillusjonert når de får i oppgave å angripe irakiske trosfeller, i stedet for utenlandske soldater.

Offentliggjort

Tidligere i uken valgte USAs president George W. Bush å offentliggjøre konklusjonene i en omstridt etterretningsrapport om terrorisme, etter at deler av den ble lekket til pressen.

Amerikanske politikere er uenige om hva som egentlig er budskapet i rapporten, men den slår utvilsomt fast at al-Qaida utnytter konflikten i Irak til å rekruttere nye medlemmer og støttespillere.

Den amerikanske rapporten understreker også at erfaringene fra Irak påvirker den islamistiske bevegelsen.

«Vi anser at den irakiske jihad former en ny generasjon av terrorledere og støttespillere,» står det i rapporten.

Ideologi

Den britiske rikskringkasteren BBC offentliggjorde onsdag deler av det som skal være et notat fra en etterretningsoffiser som arbeider for det britiske forsvarsdepartementet. Også her legges det vekt på at Irak-krigen har ført til større interesse for ekstreme, islamistiske grupper.

«Krigen i Irak har fungert som rekrutteringsoffiser for ekstremister fra hele den muslimske verden,» står det i notatet, ifølge BBC.

Irak-krigen har bidratt til å radikalisere desillusjonert, muslimsk ungdom, og al-Qaida bidrar med målsettinger og ideologi som sporer enkelte til handling, heter det videre.

Det britiske forsvarsdepartementet avviser at avsnittene som er gjengitt av BBC, på noen måte er representative for departementets vurderinger og oppfatninger.