Den nye varianten som kalles H5N1 — 2.3.2.1, sprer seg først og fremst i Kina og Vietnam. Verdenssamfunnet bør trappe opp overvåking og andre forberedelser til en ny epidemi, het det i en kunngjøring fra FNs organisasjon for jordbruk og mat (FAO) mandag.

— Den stadig raskere nedgangen i registrerte smittetilfeller i perioden fra 2004 til 2008, ser ikke ut til å fortsette. Det kan bety at spredningen av H5N1-smitte vil blusse opp igjen til høsten og vinteren, sier FAOs sjefveterinær Juan Lubroth.

— Virusspredningen i Vietnam utgjør en direkte trussel mot Kambodsja, Thailand og Malaysia, og setter dessuten Koreahalvøya og Japan i fare, heter det videre i kunngjøringen fra FAO.

Trekkfugler kan spre smitten langt ut over Asia, blir det tilføyd.

Fugleinfluensaen dukket først opp i 2003 og nådde et høydepunkt i 2006. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er minst 565 mennesker blitt smittet av viruset, og 331 av disse døde av sykdommen.