— 200.000 mennesker bor i vanskelig tilgjengelige fjellområder som ingen veier fører til og som er vanskelige å nå selv med helikopter, sa FNs nødhjelpskoordinator Jan Egeland mandag.