Hoover ønsket at president Harry Truman skulle si at anholdelsene var nødvendige for å verge landet mot forræderi, spionasje og sabotasje og han sendte planene til presidenten rett etter at Koreakrigen brøt ut, skriver New York Times med grunnlag i et nylig frigitt dokument.

Ingenting tyder på at Truman eller noen senere president godkjente planene om å sette inn potensielt farlige amerikanere i fengsler og militærleirer.

De som skulle arresteres, var fra en liste som Hoover hadde utarbeidet gjennom mange år.

Dermed ville Habeas Corpus – retten til å framstilles i retten, som er et grunnleggende juridisk prinsipp, bli suspendert.

Dokumentet var blant en samling dokumenter om etterretning mellom 1950 og 1955, under den kalde krigen, som ble frigitt av utenriksdepartementet fredag.