FBIs etterforskere konkluderer med at Blackwater-vaktenes overdrevne maktbruk var i strid med de regler som gjelder for private sikkerhetsselskaper i Irak, skriver The New York Times.

Påtalemyndigheten er likevel usikre på om det kan reises tiltale i saken, med hjemmel i eksisterende lovverk.

Travel gate Etterforskningen har avdekket at fem av Blackwater-vaktene åpnet ild i den travle Nisour-gata i sentrum av Bagdad 16. september i år.

Irakiske myndigheter konkluderte etter sin gransking med at skytingen, i motsetning til hva Blackwater hevder, var uprovosert.

Amerikanske soldater på stedet konkluderte også med dette, og fant ingen bevis for at Blackwater-vaktene var under angrep da de åpnet ild.

Påstander FBIs etterforskere fant heller ingen beviser for dette, og stiller spørsmål ved Blackwaters påstand om at flere av kjøretøyene deres ble truffet.

FBI slår fast at Blackwater-vaktene ikke hadde noen som helst grunn til å åpne ild mot 14 av de 17 sivile irakerne som ble drept, men lar tvilen komme vaktene til gode når det gjelder de siste tre ofrene.

Blackwater-vaktene kan ha oppfattet bilen to av dem satt i som en trussel, ettersom den var i bevegelse selv om trafikken var stanset for å slippe den amerikanske kolonnen forbi, mener FBI.

Ingen trussel De to som satt i bilen, Ahmed Haithem Ahmed og moren hans Mohassin, utgjorde imidlertid ingen reell trussel mot de amerikanske vaktene.

Vaktene kan også ha følt seg truet av en annen iraker som ble skutt og drept, selv om han viste seg å være ubevæpnet, skriver The New York Times.

Drapene på de øvrige 14 lar seg derimot ikke rettferdiggjøre, mener FBI, som viser til at flere av dem ble skutt idet de forsøkte å flykte fra stedet.

Pentagons egne etterforskere har tidligere konkludert med at alle drapene var urettmessige.