FBI har bedt de lokale politimyndighetene i USA om å være i høyeste beredskap. Det er ikke kjent hva som kan være målet for et slikt angrep. (NTB)