• Mohamed ElBaradei har hatt fremtredende stillinger ved Det internasjonale atomenergibyrået IAEA siden 1984. Han ble valgt til generaldirektør for organisasjonen i 1997, og gjenvalgt til en andre periode i 2001.
  • Han ble valgt til en tredje periode som sjef i juni 2005 etter at USA, som har vært kritiske til ElBaradei på grunn av hans syn på Irak-konflikten, trakk sin motstand. *ElBaradei ble født i Egypt 17. juni 1942. Han studerte juss ved Universitetet i Kairo og har en doktorgrad i internasjonal rett fra New York Universitetet.
  • Han startet sin karriere ved det egyptiske utenriksdepartementet i 1964. Han har siden jobbet blant annet ved Egypts delegasjoner ved FN i New York og Geneve, og som spesialrådgiver for Egypts utenriksminister.
  • ElBaradei er gift med Aida Elkachef, som jobber som lærer ved den internasjonale skolen i Wien. Sammen har de datteren Laila og sønnen Mostafa, som begge bor og jobber i London.