Rolf Tamnes, f. 1951

Cand. Philol, UiO 1978, Dr.philos. 1991.

Forsker, Institutt for Forsvarsstudier (IFS) fra 1981, direktør 1996.

Professor II, Historisk Institutt, UiO fra 1995.

Stor produksjon, forsvars— og sikkerhetspolitiske spørsmål.

Forfatter av bind 6, Norsk Utenrikspolitisk historie «Oljealder», Universitetsforlaget.

Medforfatter, bind 5 Norsk Forsvarshistorie «Allianseforsvar i endring 1970-2000», Eide Forlag.