To tiår etter grunnstøtingen 24. mars 1989 er lite skjedd i arbeidet med å forbedre metodene for oppsamling av oljeutslipp. Samtidig får den globale oppvarmingen isen i Arktis til å smelte raskere, og det gjør miljøer i Arktis mer utsatt.

– Fagfolk er målløse over at det etter 20 år fortsatt ligger så mye olje på strendene her, og at det tar så lang tid å fjerne den. Det kan ta tiår, om ikke århundrer, før naturen har brakt seg selv helt tilbake i balanse, sier naturverneren Rebecca Talbott.

Katastrofen

Hun snakker om «katastrofen», og ingen i denne delen av Alaska er et øyeblikk i tvil om hvilken katastrofe hun mener. For hvis man en sommerdag legger seg ned på en av strendene i området, risikerer man fortsatt å ha et tynt lag olje over hele ryggen når man reiser seg.

«Exxon Valdez» hadde over 40.000 tonn råolje om bord da tankskipet 24. mars 1989 gikk på et rev i Prince William-stredet. Kapteinen om bort var full og hadde overlatt kommandoen til en uerfaren styrmann.

Kort etter midnatt, i fint og rolig vær, grunnstøtte det 335 meter lange skipet og opptil 163.000 tonn olje rant ut. Minst 250.000 sjøfugl og tusener av andre dyr ble ofre for den enorme oljelekkasjen.

Prosess

Tusener av frivillige gikk i gang med å renske opp langs strendene, et arbeid som pågikk frem til juli 1991. Samtidig begynte en langvarig rettsprosess, der Exxon Mobil ble dømt til å betale store erstatningssummer, anket, fikk nedsatt erstatningen og anket igjen.

I dag forurenses regionen der forliset skjedde, fortsatt av anslagsvis 60.000 liter olje. Bestanden av spekkhoggere i farvannene utenfor Alaska viser foreløpig ingen tegn til å ta seg opp igjen, og sildebestanden har aldri kommet seg opp til sitt gamle nivå.

Verdens Naturfond WWF og andre miljøvernorganisasjoner advarer om at nedsmelting av polarisen gjør nye områder av Arktis tilgjengelige for skipsfart. Det kan føre til økt trafikk med supertankere og nye katastrofer av typen «Exxon Valdez», blir det sagt.

OLJESØL: Ufatelige 163.000 tonn olje lekket ut da "Exxon Valdez" grunnstøtte i Prince William-sundet i Alaska.