Om lag 500 personer ble tvunget til å forlate hjemmene sine i byen Jaslo, sørøst i Polen, opplyser borgermester Andrzek Czarnecki til TV-stasjonen TVP.

Flere gårder og flere tusen hektar landbruksjord er oversvømmet i de berørte områdene i Polen.

I Slovakia er rundt 50 kommuner rammet av flommen.