Den islandske regjeringen utnevnte Joly til spesialrådgiver tirsdag. Joly sier til Morgunbladid at det nå er viktig å finne ut hvor pengene har tatt veien. Hun sier også at det må legges større vekt på å granske slik kriminalitet.

Joly holdt tirsdag foredrag på universitetet i Reykjavik og ble spurt om hva hun mener må til for å få stilt noen til ansvar etter bankkollapsen. Joly sier det er helt nødvendig med store ressurser, og at det har vært altfor få i arbeid med dette til nå.

— Etterforskningen til nå har vært en vits, ifølge Joly. På islandsk fjernsyn mandag sammenlignet hun forholdene med situasjonen i Angola, et av verdens mest korrupte land.

— Det islandske folk betaler regningen, på samme måte som det angolske folket betalte regningen for sine lederes galskap, sa Joly, som til daglig er spesialrådgiver i Norad.

Ifølge den profilerte korrupsjonsjegeren, juristen og forfatteren er det positivt at det nå rettes oppmerksomhet mot skatteparadiser i forbindelse med etterforskningen på Island. De tre islandske bankene hadde 136 registrerte selskap i ulike skatteparadiser i Karibia.

SCANPIX