— Vår klare melding er at man ikke må undervurdere trusselen fra islamistisk terrorisme, og at man stadig skal holde fokus på det miljøet, sier talsmannen for det europeiske politisamarbeidet, Svenn Kragh Pedersen, til Politiken.

Etter terrorangrepet i Norge vil Europol rette et sterkere søkelys mot trusselen fra høyreekstremister fordi tragedien viser at terrorangrep kan komme fra alle ekstreme miljøer.

Men Kragh Pedersen understreker samtidig at det er svært uvanlig at høyreekstremister utfører store terrorangrep. Ifølge Europol er det vanligere at de begår overfall og ildspåsettelser.

Europols årsrapporter viser også at det ikke har vært mange høyreekstremistiske terrorangrep de siste årene.

I 2010 ble det ikke notert ett eneste høyreekstremistisk angrep, mens det ble registrert 45 angrep fra venstreekstremister. Langt de fleste terrorangrep i Europa ble utført av separatistbevegelser, særlig i Spania og Frankrike.

Islamister sto bare for tre gjennomførte terrorangrep i Europa i 2010, men 179 islamister ble arrestert for planlagte angrep rundt om i verden, ifølge Politiken.