– De fleste av våre europeiske venner kan umulig være sjokkert over at slike ting foregår, sa Powell i et intervju med TV-stasjonen BBC World lørdag.

Han sa USA i en årrekke har hatt «prosedyrer» for å ta hånd om folk som er ansvarlige for terrorhandlinger, eller som er mistenkt for å være involvert i terrorisme.

I en kommentar til situasjonen i Irak sa Powell at det vil være et tragisk feilslag å trekke ut alle de amerikanske soldatene i landet i nær framtid. Han forventer likevel at antallet soldater gradvis vil bli redusert fra og med neste år.

Den tidligere utenriksministeren fortalte videre om konfliktene innad i den amerikanske regjeringen forut for invasjonen av Irak. Ett problem var at forsvarsminister Donald Rumsfeld og visepresident Dick Cheney, som var pådrivere for krigen, flere ganger tok opp saker med president Bush uten å involvere Powell i beslutningsprosessen.

– Rumsfeld og jeg hadde noen diskusjoner, som ikke var av et behagelig slag, angående bruken av folk som kunne bringe ekspertise inn i planleggingen (i forkant av invasjonen). Saken ble til slutt sendt til Det hvite hus, og resten er vel kjent, sa Powell.