Foreløpige undersøkelser har vist at raketten inneholder det fagfolk kaller forurensende stoffer, det vil si partikler som kan skape tekniske problemer. Men fagfolkene mener disse stoffene kan være fjernet i løpet av få dager.

Selve romsonden er i god forfatning, men måtte fjernes fra bæreraketten og flyttes tilbake til monteringshallen, der den skal stå mens rensingen av raketten pågår. Neste mulige oppskytingsdag er fredag til uken, het det på den britiske rikskringkastingens nettsider.

– Det ser ikke ut til å være særlig store mengder stoff som må fjernes. Sist lørdag var vi alvorlig bekymret, men siden da har vi fått forholdsvis gode nyheter, sa den europeiske romfartsorganisasjonen ESAs talsmann Franco Bonacina til BBC onsdag.

«Venus Express» skal foreta den første heldekkende granskingen av atmosfæren rundt Venus. Vitenskapsfolk tror mer kunnskap om forholdene der kan bidra til større forståelse av hvordan klimaet på jorda påvirkes av utslipp av såkalte drivhusgasser.

Teknikere inspiserer Venus Express interplanetary i Baikonurcosmodrome i Kazakhstan. REUTERS/ESA/SATRSEM-S.CORVAJA/Handout