Europarådet ønsker også at NATO og FN starter en systematisk medisinsk undersøkelse av sivile, militære og andre som har arbeidet på Balkan. NATO brukte nemlig slik ammunisjon i konfliktene i Golfen og på Balkan. Det fryktes at stråling fra ammunisjonen kan føre til kreft.

Frykten for at stråling fra slik ammunisjon kan føre til kreft har økt etter at USA innrømmet at det i tillegg til uranet finnes spor av det høyradioaktive stoffet plutonium i ammunisjonen.NTB