Anbefalingen vil bli debattert i et plenumsmøte i forsamlingen torsdag, der 41 land er representert.

Den politiske komiteen mener at forhandlinger om å suspendere Russland bør begynne i juni dersom menneskerettssituasjonen i den russiske utbryterrepublikken ikke blir bedre.

Dersom forslaget blir vedtatt, vil det være ydmykende for Russlands nyvalgte president Vladimir Putin. Den utøvende ministerkomiteen i Europarådet behøver imidlertid ikke å gjennomføre vedtakene fra parlamentarikerforsamlingen.

I Russland venter man nå nervøst på hva slags vedtak som vil komme fra Europarådets parlamentarikerforsamling. Russland har utarbeidet et notat til forsamlingen om hvordan de har iverksatt de kravene om Tsjetsjenia som Europarådet satte i februar.

Det har vært vurdert som lite sannsynlig at Europarådet vil gjøre alvor av å suspendere Russland.

NTB-Reuters