JAN TYSTAD

London

Det sier Peter Kessler ved London-kontoret av FNs høykommisariat for flyktninger (UNHCR). Likevel frykter han at Europa nå forsøker å stenge grensene for flyktninger

— Hva med leirene som planlegges i Afrika?

— Dette er en idé som vi i UNHCR har advart mot. Jeg har sett at Tyskland og Italia forhandler med Gadaffi om slike oppsamlingsleirer i Libya. Det er farlig å legge slike leirer til land med manglende respekt for menneskerettighetene. Slike oppbevaringsleirer strir mot prinsippene i flyktningkonvensjonen som slår fast at politisk asyl skal gis til dem som utsettes for politisk eller andre former for forfølgelse, sier Kessler.

Britene har lenge arbeidet for å få i stand leirer i fjerntliggende land. Britisk Amnesty avslørte planene i Tanzania, noe som førte til at den tanzanianske regjering forsikret at den aldri hadde inngått noen avtale om oppsamlingsleirer for flyktninger.

Rachel Witkin i Britisk Amnesty sier til BT at den nye britiske asylloven åpner for slike leirer hvor man kan internere og undersøke asylsøkernes bakgrunn før de får oppholdstillatelse i Storbritannia.

— Forslaget har møtt stor motstand, så jeg vet ikke om det blir innført, sier Rachel Witkin.