LARS FROM

— Europas største enkeltstående utfordring de kommende år, mener sjefen for FNs Befolkningskontor, direktør Joseph Chamie.

Verst i Øst

Ifølge FNs siste befolkningsprognoser vil Russland miste en tredjedel av sin nåværende befolkning frem til 2050, noe som vil få innbyggertallet i Europas største og mest folkerike land til å falle med 42 millioner og gi uoverskuelige økonomiske og sosiale problemer som kanskje kan true nasjonens eksistens.

I hele Øst-Europa er befolkningstallet allerede i full gang med å falle og for hele regionen vil antall innbyggere ha falt med mer enn en fjerdedel i 2050, lyder det fra FNs befolkningseksperter.

Italia først i vest

Italia er det eneste vesteuropeiske landet der befolkningstallet allerede er på vei ned. I 2002 var nedgangen på 0,1 prosent, men det vil falle enda fortere de kommende år fordi de italienske kvinnene i gjennomsnitt kun føder 1,2 barn. 2,1 barn trengs for å holde befolkningstallet uendret.

— Vi forventer derfor at befolkningstallet i Italia vil ha falt med 20 prosent i midten av dette århundre, forklarer Joseph Chamie.

I øyeblikket faller befolkningstallet i Europa med trekvart million om året, og nedgangen ventes å øke til omkring to millioner om året. Nesten 100 millioner av de nåværende 726 millioner europeere vil være forsvunnet i 2050.

Barn velges fra

Dermed står vi for første gang på mange hundre år i en situasjon der et fall i befolkningstallet ikke skyldes verken krig, svartedauden eller andre former for dødelige epidemier. Det er derimot en utvikling den europeiske befolkningen selv og helt frivillig har valgt.

— Det er et resultat av at vi alle får en stadig høyere utdannelse, og at spesielt kvinner velger utdannelse og karriere fremfor barn. Generelt velger folk i høyere grad personlig utvikling, reiser og kjærlighet fremfor å få barn, fastslår Joseph Chamie.

I mange vesteuropeiske land er over 10 prosent av kvinnene over 40 år i dag helt uten barn, mens det i land som Finland, Tyskland, Italia og Nederland er mer enn 20 prosent av kvinnene i denne aldersgruppen som er barnløse.

Samlet ventes Europas befolkning å falle med omkring 13 prosent, noe som kan være med på helt å forrykke maktbalansen mellom verdens land, da det f.eks. blir 112 prosent flere afrikanere og 37 prosent flere asiater.

— Etter annen verdenskrig levde ca. 25 prosent av verdens befolkning i Europa. Det er i dag falt til 12-13 prosent. Og i 2050 vil europeerne kun utgjøre 7 prosent av verdens befolkning. I forholdet til Afrika ser det enda mer markant ut. I 1950 bodde det tre ganger så mange mennesker i Europa som i Afrika. I dag er de to verdensdelenes befolkningstall noenlunde det samme, mens det i 2050 vil være tre ganger så mange mennesker i Afrika som i Europa. Dermed er bildet snudd fullstendig, konstaterer Joseph Chamie.

Omvendt i USA

Mens europeerne verken ønsker å føde mange barn eller ta imot altfor mange innvandrere, er utviklingen i USA den stikk motsatte.

Her er fødselsraten 2,1 barn pr. kvinne mot bare 1,4 i Europa, i tillegg til at man tar imot store mengder immigranter fra spesielt Sør- og Mellom-Amerika.

USAs befolkning er i dag på 294 millioner, og den ventes å vokse til 408 millioner i 2050. Men uten innvandrerne ville tallet «kun» være omkring 320 millioner i 2050, mener FNs befolkningseksperter.

De europeiske politikerne går rundt den varme grøten og har problemer med å gjennomføre de nødvendige endringer. Imens blir Europas befolkning langsomt, men sikkert eldre og eldre. Og det alene skaper nye problemer.

Det er nemlig utsikt til dobbelt så mange eldre over 65 år, så den andelen om 50 år vil utgjøre omkring 28 prosent av hele befolkningen.

En ny virkelighet

Joseph Chamie forklarer politikernes dilemma slik:

— Alle er bekymret over utviklingen fordi det vil få stor betydning. Det vil få betydning for helseutgifter, skattene og for pensjonsalderen. Men det sankes ikke stemmer med å snakke om verken høyere skatter eller færre fordeler til de eldre - heller ikke er det gode nyheter å snakke om flere innvandrere fra Afrika og Asia. Men Europa er nødt til å innstille seg på en annen virkelighet. Og det er ingen tvil om at innvandring vil komme til å spille en rolle i Europa, mener Joseph Chamie.

Pensjonsalderen opp

Et annet hovedproblem er at vi alle blir eldre. I løpet av de neste 50 år vil mange av oss ha utsikt til å bli nesten 100 år gamle eller enda mer.

— Morgendagens verden vil bestå av færre og eldre mennesker. Derfor forsøker den ene regjeringen etter den andre å heve pensjonsalderen, forklarer Joseph Chamie.

Han mener det skal en årlig innvandring på minst to millioner til hvis Europas befolkningstall skal holdes intakt. Skal arbeidsstyrken i Europa være den samme som i dag, skal det skaffes tre millioner nye innvandrere hvert eneste år frem til 2050 - mot ca. 600.000 som vi tar imot i dag.

FOR FÅ: FN mener det vil bli et stort problem at europeerne føder altfor få barn. Enkelte land har økt tilskuddene til barnefamilier for å snu trenden. I Italia er enkelte kommuner gått så langt som å tilby tilskudd på opp til 70.000 kroner til foreldre som velger å få flere barn. <p/> ARKIVFOTO: MARITA AAREKOL