Kjennelsen betyr at selskapet nærmer seg konkursens rand, noe som etter alt å dømme vil føre til at staten overtar selskapets verdier.

Yukos, som en gang var Russlands største og mest innbringende oljeselskap, er nå bare en skygge av seg selv. Den største produksjonsenheten er allerede overtatt av det statlige oljeselskapet Rosneft, og eksperter mener at Yukos snart blir nødt til å gi fra seg de to gjenværende oljeenhetene, samt fem russiske raffinerier for å tilbakebetale gjeld. Fortsatt skylder selskapet om lag 10 milliarder dollar — 66 milliarder kroner – i skatt.

Det er ventet at statlige Rosneft etter hvert overtar enda flere deler av selskapet, siden Kreml ønsker større innflytelse i energisektoren.

– Regjeringen er nå fullt og helt i førersetet, sier Peter Clateman, en advokat som arbeider for det russiske investeringsselskapet Sputnik.