Sarkozy gikk svært høyt ut før presidentvalget 6. mai 2007. Han ville reformere og modernisere Frankrike – over alt og i alle sektorer. Han skulle slanke byråkratiet, styrke kjøpekraften og premiere «de som står tidlig opp om morgenen». Og han lovte at reformene skulle gjennomføres i løpet av det første året.

Imens har prisene steget uten at lønningene har fulgt med. Dermed er kjøpekraften forverret og ikke styrket. En del annonserte reformer ble dessuten trukket tilbake. Ett år etter at han vant presidentvalget med 53 prosent av stemmene, er 72 prosent av velgerne misfornøyde med hans styre. Bare 28 prosent har beholdt Sarko-optimismen.

I et tv-intervju i slutten av april ba Nicolas Sarkozy Frankrike om unnskyldning for de feilene han har begått det første året i presidentstolen. Han innrømmet at noen av de 55 reformene som så langt er gjennomført ikke er blitt godt nok forklart, at utfall mot og mellom ministere har vært uheldig og at han selv har blottstilt sitt privatliv i for stor grad.

Han sa dessuten at han har lært av sine feil, og han nevnte ikke Carla Bruni med ett ord. Analytikere mener han i dette intervjuet fremsto som mer ydmyk og statsmann-aktig enn han så langt har klart ute i felten.

Det han imidlertid har klart – med bravur – er å bli Frankrikes mest medieomtalte president, både i og utenfor Frankrike.

Men hva har han egentlig utrettet politisk det siste året?

Færre arbeidsledige

— Sarkozy har forsøkt å gjøre så mye samtidig at man mister oversikten og kan gå glipp av positive nyheter. Franskmenn liker klarhet, og de liker ikke personlig eksponering av politikere. Selv om Sarkozy selv har sørget for en del eksponering, har pressen forfulgt ham på en måte jeg aldri før har sett, sier Renée Klepsland, amanuensis i fransk ved NHH og selv franskfødt.

Når hun oppsummerer Sarkozys første år, er det en ting hun særlig vil fremheve:

— Arbeidsledigheten har gått ned, og det er fantastisk. Spesielt har antall langtidsledige blitt kraftig redusert, bl.a fordi det er skapt 330.000 nye stillinger. Spørsmålet er hvilke jobber de har fått, og om det er fulltidsstillinger.

Sarkozys regjering har avskaffet skatt på overtid og redusert arveavgiften. Men på grunn av prisstigningen, særlig på mat, er kjøpekraften likevel ikke styrket.

— Løftet om å stryke kjøpekraften var noe Sarkozy vanskelig kunne holde. Når mannen som sa han kunne gjøre alt proklamerer at kassene er tomme straks han sitter ved makten, mister folk tilliten, sier Helge Vidar Holm, førsteamanuensis i fransk, UiB.

I tillegg til kjøpekraften har immigrasjon vært et hett diskusjonstema, særlig utsending av illegale immigranter.

— Sarkozy forsøker å skape engasjement gjennom dialog, og det er nytt, sier Renée Klepsland.

- Bra utenriks

— Nicolas Sarkozy hadde et fantastisk utgangspunkt med solid flertall i ryggen da han ble valgt, men han har skuffet enormt når det gjelder innenrikspolitikken, sier Helge Vidar Holm og utdyper: – Den franske presidenten har tre hovedroller: han skal være overdommer i viktige saker, virke samlende og han skal konsentrere seg om de store linjene. Sarkozy har brutt med disse rolleforventningene, bl.a gjennom å engasjere seg i småsaker han burde overlatt til ministerne. Å gi skattelette til de rikeste, samtidig som han omgås millionærer, virker heller ikke samlende. Men utenrikspolitisk mener jeg han har gjort en god jobb.

Holm fremhever spesielt Sarkozys innsats for å få innført en modifisert utgave av EUs grunnlov.

— I et historisk perspektiv tror jeg han vil vise seg som en god utenrikspolitiker. Han har hatt en heldig hånd med EU, og har nyansert Frankrikes forhold til USA og til Øst-Europa. Sarkozy er jurist og en luring som vet hva som må til for å få ting på glid, mener Holm.

Renée Klepsland synes det er vanskelig å kartlegge Sarkozys politikk fordi det kommer så mye hulter til bulter.

— Nå trenger han tid til å stabilisere seg og få fred og ro til å gjennomføre politikken, sier hun.

Meninger om presidenten? Skriv det her!

Reuters