Den internasjonale kommisjonen som skulle hjelpe til, har oppløst seg selv.

Tidsfristen for en avtale utløp fredag, uten at noen av partene hadde vist tegn til å rette seg etter kommisjonens råd. De ville verken rette seg etter en avgjørelse fra 2002, eller be kommisjonen fortsette sitt arbeid ut over fristen 1. desember, sa diplomater lørdag.

– Det gjenstår fortsatt å foreta en endelig grensemarkering. Inntil så skjer, står grensetrekningen som ble foretatt (på kartet) den 13. april 2002 ved lag, het det i en kunngjøring som kommisjonen sendte ut fredag.

Etiopia og Eritrea utkjempet i årene fra 1998 til 2000 en blodig grensekrig, som kostet rundt 70.000 mennesker livet. Etter denne krigen ble de to landene på Afrikas Horn enige om å la den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag avgjøre saken.

I september i år avtalte de så med grensekommisjonen EEBC at hvis ikke avgjørelsen fra 2002 ble formelt godkjent, skulle grensen følge de linjene som fra før av er trukket opp. I så fall skulle EEBCs mandat betraktes som oppfylt og avsluttet, het det i avtalen.