I et utkast kommisjonen har sendt EUs medlemsland, går den ikke inn for å iverksette midlertidige tiltak for å beskytte irsk og skotsk laksenæring mot norsk konkurranse.

I forslaget medlemslandene skal uttale seg om innen mandag, går kommisjonen kun inn for å iverksette formelle undersøkelser i første omgang.

— Så langt er dette positivt. Men kommisjonen har i skrivet åpnet for at den kan foreslå midlertidige tiltak på et senere tidspunkt, sier Norges EU-ambassadør Bjørn T. Grydeland.

«Et senere tidspunkt» betyr midten av neste uke. Da må EUs handelskommissær Pascal Lamy bestemme seg for hva han vil gjøre i saken.

Han kan avvise kravet fra Storbritannia og Irland om beskyttelse for sine oppdrettere mot konkurransen fra Norge. Lamy kan også bestemme seg for å iverksette formelle undersøkelser av markedssituasjonen, som i neste omgang selvsagt kan føre til tiltak.

Det Norge frykter er at han gjør det siste, men i kombinasjon med midlertidige tiltak i form av eksportkvoter og/eller straffetoll.

Uansett må beslutningen tas innen 5. mars.

Bjørn Grydeland er relativt optimistisk etter at Norge la frem sin dokumentasjon overfor EU onsdag.

— Vi mener at briter og irer har en svak sak. Men vi kan ikke være sikre på å vinne frem, sier han.