ESPEN TJERSLAND

— Det er helt klart et stort behov for en kirke i Phuket, sier generalsekretær Kjell Bertel Nyland til bt.no.

I kveld setter han seg på flyet fra Bergen.

— Denne kirken må på plass så snart som mulig. Når jeg lander i Thailand, skal jeg umiddelbart gå i gang med å finne lokaler, sier han. Sjømannskirken, norsk kirke i utlandet, har for tiden fire prester stasjonert i Phuket.

— Prestene våre har gjort en utmerket innsats, og selv om mange norske turister har dratt hjem fra Thailand nå, så vil behovet i fremtiden være betydelig, mener Nyland.

Sorgturisme

Generalsekretæren sier kirken kun skal være midlertidig, og at den skal fungere i 12 måneder frem til ettårsdagen for flomkatastrofen neste år.

— I løpet av denne perioden vil det være mange nordmenn som kommer tilbake for å se stedet. Det er en del av sorgprosessen, og en måte å bearbeide traumene på, forklarer Nyland. Sjømannskirken skal ha to ansatte prester ved kirken i Phuket, som skal ta seg av de såkalte sorgturistene.

Prislapp på 2-3 mill.

Nyland mener prislappen på en slik midlertidig kirke vil ligge på mellom 2-3 millioner kroner. Mandag var han i møte med Kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland og Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen.

— Jeg orienterte dem om våre planer, og jeg forventer at regjeringen bidrar med midler til dette prosjektet, sier Nyland.

Sjømannskirken har allerede en dialog med Ambassaden i Bangkok, som er positive til planene i Phuket.

— Den norske ambassade i Bangkok har signalisert at det kan bli aktuelt å etablere enkelte konsulære tjenester i forbindelse med kirken i Phuket, sier Nyland.

Svenskene har for øvrig gått inn for å opprette et eget konsulat i Phuket.

TIL THAILAND: Kjell Bertel Nyland.