En ringerunde bt.no har gjort, viser at Norges fremste Israel-venner fremdeles står last og brast med jødelandet.

Odd Sverre Hove, redaktør av avisen Dagen:

— Israel fører en rettferdig krig mot Hizbollah, som retter 12000 raketter mot befolkningen i Israel. Det er Hizbollah som har ansvaret for lidelsene som det libanesiske folket nå går gjennom.

Anita Apelthun Sæle, leder for KrF-kvinnene:

— For hver rakett som rettes mot Israel, ser vi behovet for å rydde bort Hizbollah. Det er fryktelig med de libanesiske tapene, men det er Hizbollah som holder det libanesiske folket som gisler. Israel har rett til å forsvare seg mot stadige rakettangrep.

Bjarte Ystebø, reaktør Norge I DAG

— Det er viktigere enn noensinne å være Israel-venn. Israel gjør det samme som vi ville gjort dersom det lå båter i Byfjorden og skjøt på oss. I tilfellet Libanon, kommer rakettene bevisst fra steder der sivile holder til.

— Hva tenker du når du ser bilder av forbrente libanesiske barn etter israelske angrep?

— Da tenker jeg at man må få ryddet bort Hizbollah en gang for alle, slik at Libanon kan returners til det libanesiske folket, og ikke holdes som gissel av en blodtørstig terrororganisasjon.

Thomas Moltu, KrF-leder i Bergen:

— Personlig er det ikke vanskeligere å være venn av Israel i disse dager, samtidig er det umulig å se bort fra lidelsene som blir påført befolkningen i Libanon. Jeg mener likevel det ligger et fundamentalt ansvar på Hizbollah, når de søker tilflukt i sivilbefolkningen og bruker dem som skjold.

Kenneth Rasmussen, bystyrerepresentant for Demokratene i Bergen:

– Problemet er at Hizbollah plasserer seg strategisk blant sivile og skyter opp raketter derfra. Så lenge dette dreier seg om en geriljakrig i sivile områder, er ikke sivile tap til å unngå. Det er nettopp det Hizbollah baserer seg på.

– Jeg støtter at Israel fjerner Hizbollah fra Libanon. Da jeg tjenestegjorde som FN-soldat i Libanon var det mange libanesere som ga uttrykk for at Hizbollah aldri lot dem være i fred, og var frustrerte over Hizbollah holdt på med.

Torill Selsvold Nyborg (KrF), fylkesordfører i Hordaland:

– I dette tilfellet var det Israel som ble angrepet, og landet må ha rett til å forsvare seg. Det er tragisk at det går ut over sivilbefolkningen på begge sider av grensen.

– Har Israel noe ansvar for at sivile blir drept i Libanon?

– Israel har et enormt ansvar, men de vet hva de gjør. Hizbollah dytter de sivile foran seg, og det er forferdelig uheldig. Hizbollah har en bevisst strategi om å bruke sivile som skjold.

– Har ditt syn på konflikten endret seg de siste ukene?

– Jeg støtter Israels rett til å eksistere, og mitt store ønske er at konflikten kan ordnes på fredelig måte. Det er helt utrolig at det ikke kan finnes en fredelig løsning, men det ser ut til at hatet er så sterkt at det er umulig å få til forsoning.

Leif A. Wellerop, Den internasjonale kristne ambassade:

– I vanskelige tider er det ekstra viktig å ha venner. Mitt inntrykk er at oppslutningen om Israel er enda større nå som det er krise.

– Hvordan påvirker de sivile dødsfallene ditt syn på konflikten?

– Det er klart det påvirker meg når sivile blir drept – på begge sider. Krig er alltid jævelskap, og det dør mennesker på begge sider. Det er vondt å se uskyldige lide.

– Ti ganger flere er drept i Libanon enn i Israel. Har Israel noe ansvar for det?

– Det er flere årsaker til de tallene. Bomber og granater treffer vilkårlig, og kan ramme uskyldige. I den grad man bevisst skyter mot sivile, så har man et ansvar. Derfor bør man gi Hizbollah korreks, ikke Israel. Løsningen på konflikten er at Hizbollah totalt ødelegges og passiviseres.

ISRAEL-VENN: Odd Sverre Hove.
ISRAEL-VENN: Anita Apelthun Sæle.
ISRAEL-VENN: Bjarte Ystebø, redaktør Norge IDAG.
ISRAEL-VENN: Kenneth Rasmussen.
ISRAEL-VENN: Torill Selsvold Nyborg.