— Uansett valgresultat: Robert Mugabe er presset opp i et hjørne. Det er en økende opposisjon mot ham og kretsen rundt ham, og selv om han klamrer seg til makten tror jeg bare det er et tidsspørsmål før vi vil oppleve en splittelse i regjeringspartiet ZANU-PF.

Det sier en av våre fremste Zimbabwe-kjennere, CMI-forskeren Elling Tjønneland, til Bergens Tidende.

Tjønneland fremholder at Mugabe-regimet sitter på oppsigelse, men at det først og fremst er en oppløsning i regjeringspartiet som kan bane veien for et skifte.

— Så lenge ZANU står samlet, er det vanskelig for opposisjonen å vinne frem, sier han.

— Men er det realistisk å tro på noen splittelse?

— Det er tegn til økende uro i rekkene når man kommer utenfor den indre kretsen som har sluttet rekkene rundt Mugabe. Mye vil selvsagt avhenge av hvilken politikk Mugabe klarer å gjennomføre. Det er imidlertid klart at Mugabe-regjeringen er kommet i en vanskelig situasjon på grunn av sanksjonene som er innført av Samveldelandene. Mye vil være avhengig av hvilken dialog det er mulig å få i stand for å dempe virkningene av sanksjonspolitikken. Dette vil være avgjørende for både tempo i og hvilken kurs Mugabes politikk vil ta, fremholder CMI-forskeren.

Han mener at Sør-Afrikas president Thabo Mbeki, som har lagt seg på en myk linje i forhold til Robert Mugabes Zimbabwe, sitter med mye av nøkkelen til det som kan komme til å skje i det tidligere Rhodesia.

— Har Mbeki tilstrekkelig format som statsmann til å kunne gjøre det?

— Han har vist store evner til å tale Afrikas sak. Men det gjenstår å se om han evner å intervenere i Afrika når behovet oppstår.

Forræderi

Lederen for det største opposisjonspartiet MDC (Bevegelsen for demokratisk forandring), Morgan Tsvangirai, ble onsdag anklaget for forræderi. Han skal angivelig ha deltatt i planlegging av et attentat for å ta livet av Mugabe.

Tsvangirai nekter for dette, sammen med andre fra partiledelsen som også er anklaget for konspirasjon mot presidenten. MDC-lederen er satt fri mot en skyhøy kausjon og ukentlig meldeplikt til politiet.

Selv om MDC-ledelsen slipper unna anklagene etter rettssaken som er berammet til april, har opposisjonen lite handlingsrom som følge av unntakslovene som er vedtatt.

Og det er bl.a. denne situasjonen som har fått den sørafrikanske presidenten til å foreslå en samlingsregjering i Zimbabwe med Mugabe som president og Tsvangirai som visepresident.

Kanskje er det nettopp her at Mbeki skal få demonstrere sin statsmannskunst.

«Stjal» valget

Robert Mugabes maktbase nå er et velgerflertall som han tilranet seg.

— Det er vanskelig å si hva valgutfallet ville blitt uten presidentens maktovergrep, men rapportene forteller om systematisk manipulasjon over alt, sier Tjønneland.

Valgutfallet er noenlunde i samsvar med resultatet fra parlamentsvalget i 2000, men denne gangen med flertall for regjeringspartiet.

— Stemmefordelingen er også som den gangen. Opposisjonen har vunnet byene og provinsen Matabeleland i vest, mens regjeringspartiet har vunnet landdistriktene. ZANU har gjort det noe bedre i byene denne gangen, om det skyldes valgfusk er det vanskelig å ha noen mening om, sier CMI-forskeren.

Tjønneland fremholder at Mugabe har lykkes i å skaffe seg en reell økning i oppslutning, bl.a. ved å gjøre valget til et spørsmål om et valg mellom hans nasjonalistiske politikk og de som støtter de tidligere kolonimakter.

Dette forklarer også til en viss grad den avventende holdningen i nabolandene med heller lavmælt kritikk av den måten valget ble gjennomført på.

— Det er flere som har sett med undring på dette. Tilsynelatende er det bred enighet i nabolandene om at valgutfallet er ulykksalig, men en mann som Mbeki vil ikke kritisere Mugabe, men heller hjelpe til med «stille diplomati». Men det diplomatiet må ikke bli så stille at ingen hører det, påpeker Tjønneland.

Han fremholder at nabolandenes holdninger til det som skjer videre i Zimbabwe i stor grad vil være styrt av hvordan landene selv rammes av for eksempel bivirkninger av sanksjonene.

— Men vi må huske på at sanksjoner ikke virker på kort sikt, og sanksjonsvedtaket har ikke hatt noen umiddelbar effekt på Mugabe. Han er rede til å håndtere sanksjonene etter hvert som de kommer.

Pressen knebles

Observatører både i og utenfor Zimbabwe peker på at Robert Mugabe har lagt brikkene i det store spillet om Zimbabwes fremtid på en slik måte at det er vanskelig å se hvordan det skal bli mulig å få i stand en forsoning.

Pressen er kneblet, og uavhengige medier står i fare for å bli stengt dersom de ikke blindt følger den nye presseloven som nærmest ble tvunget igjennom i parlamentet umiddelbart før presidentvalget.

Og da Mugabe ble tatt i ed som president for en ny periode, lovet han at statsadministrasjonen skulle renses for alle opposisjonsmedlemmer. Samtidig har altså lederen for det største opposisjonspartiet trusselen om en dødsdom hengende over seg.

Dette er en del av de realiteter som Mbeki må forholde seg til når han sammen med Nigerias president Olusegun Obasanjo og Australias statsminister John Howard på vegne av Samveldelandene skal forsøke å normalisere forholdet til Zimbabwe og bringe landet tilbake til folden.

— Slik jeg vurderer situasjonen er det liten grunn til optimisme, sier CMI-forsker Elling Tjønneland.

Mugabe er rede til å håndtere sanksjonene etter hvert som de kommer

CMI-forsker Elling Tjønneland

fakta/valget i Zimbabwe

  • Robert Mugabe (78) ble sist søndag tatt i ed som Zimbabwes president. Ifølge den sentrale valgmyndigheten fikk Mugabe en kvart million stemmer mer enn utfordreren, opposisjonslederen Morgan Tsvangirai.
  • Valget ble avholdt for to uker siden. Antall valglokaler var sterkt redusert, og mange fikk aldri avgi stemme før lokalene ble stengt. Noen ble avvist fordi «urnene var for fulle».

n Den norske valgobservatøren Kåre Vollan mener at bruddene på valglovene var så grove at de kan ha påvirket resultatet.

  • Verdenssamfunnet er dypt splittet i synet på presidentvalget. Afrikanske land er tilfreds med valget og måten det ble avviklet på, mens USA og andre vestlige land stiller seg kritiske.
  • Tirsdag vedtok Samveldelandene å utestenge Zimbabwe i ett år etter det skandalepregede valget. Samveldet omfatter 54 land, de fleste av dem tidligere britiske kolonier.
  • Sveits har innført sanksjoner mot Zimbabwe. Dette innebærer blant annet at konti i sveitsiske banker vil bli sperret.
  • Danmark har besluttet å stenge sin ambassade i Harare, men Norge har foreløpig ingen planer om å gjøre det samme. Regjeringen vurderer imidlertid situasjonen i Zimbabwe fortløpende, sier UD.
  • Onsdag ble opposisjonsleder Morgan Tsvangirai tiltalt for høyforræderi. Han risikerer dødsstraff dersom han blir kjent skyldig.
ZIMBABWE-EKSPERT: CMI-forsker Elling Tjønneland mener at Zimbabwes president Robert Mugabe vil klamre seg til makten, og at det først er håp om virkelige politiske endringer til det bedre når regjeringspartiet ZANU går i oppløsning.
FOTO: GIDSKE STARK