Selv om det er nærmest umulig å forutse krigens gang og varighet, har økonomiske regnemestre forsøkt å beregne Irak-invasjonens formidable pengesluk.

Mens den amerikanske kongressens budsjettkomité tidligere har vurdert den militære kostnaden av Irak-krigen til 50 milliarder dollar, tror andre eksperter at prislappen for USAs del blir tre ganger så høy, eller mer enn 1050 milliarder norske kroner. Forutsetningen er at krigen ikke blir fullt så kortvarig som det de mest optimistiske scenarioene tilsier.

14.000 milliarder

På toppen av de militære operasjonene, kommer indirekte kostnader knyttet til fredsbevaring, humanitær hjelp og gjenoppbygging av Irak. For USAs del kan disse operasjonene alene beløpe seg til opp mot 4200 milliarder kroner i løpet av det neste tiåret, mener William Nordhaus, økonom ved Yale University.

Legger man så til de makroøkonomiske effektene i form av svekket verdensøkonomi, ender man opp med beløp som grenser til det nær ufattelige. For hvis krigen trekker ut, kan regningen nå formidable 14.000 milliarder kroner over de ti neste årene. I så fall vil det utgjøre to prosent av det amerikanske bruttonasjonalproduktet for hvert av de ti årene.

Et norsk statsbudsjett er til sammenlikning på drøyt 700 milliarder kroner.

Undervurderer

De svimlende beløpene er naturligvis bare spådommer, men kvalifiserte sådanne. Rapporten med Nordhaus' analyser er utgitt av det amerikanske vitenskapsakademiet.

Ekspertene ser i hvert fall ut til å ha truffet ganske bra i anslaget over krigsmaskinens pengekonsum. President Bush kommer i neste uke til å be Kongressen bevilge 720 milliarder kroner til Irak-krigen.

Demokratene frykter det verste, og tviler på at alle fakta om krigskostnadene er lagt på bordet. Mange folkevalgte i Kongressen er redd for å havne i en situasjon hvor de tvinges til å vedta ekstrabevilgninger, uten at de har vært med på råd på forhånd.

At kriger sprenger alle økonomiske rammer er hovedregelen. Vietnamkrigen ble en kjempebom for amerikanerne — også økonomisk. Krigen kostet USA ti ganger mer enn det opprinnelige anslaget.

— Myndigheter i krigførende land ser alltid ut til å overvurdere sjansen til seier, eller undervurdere innsatsen som er påkrevd, mener William Nordhaus.

Den mest kostbare krigen USAs historie var annen verdenskrig. Omregnet i 2002-kroner kostet den amerikanske skattebetalere 21.000 milliarder kroner, eller 130 prosent av bruttonasjonalproduktet den gang.

Krig på krita

Forrige Golfkrig i 1991 beløp seg til 570 milliarder dollar i dagens priser. Den gang betalte allierte araberstater mesteparten av regningen for amerikanerne. Den håndsrekningen får ikke USA etter den pågående krigen, ifølge tidsskriftet The Economist.

Invasjonen skal betales med lånte penger, for øvrig på toppen av et budsjettunderskudd på 2115 milliarder kroner. Og mens krigstaksameteret går, skal Bush innfri sine løfter om store skattelettelser.

Hva så med Saddam Hussein og hans Irak?

Forskernes regneøvelser konkluderer med at krigen mot Iran, den forrige Golfkrigen og de påfølgende økonomiske sanksjonene har kostet Irak omtrent like mye som verdien av to tiårs samlede bruttonasjonalprodukt. I så fall en økonomisk katastrofe uten sidestykke i nyere historie.