Mangel på samarbeid i terroretterretningen, bl.a. med utveksling av data, har vært kritisert. ikke minst etter bombene i London har det vært tatt til orde for at samarbeidet må bedres og effektiviseres.

ALLEREDE 29. MAI fanget spansk etterretningstjeneste opp en melding på en internettportal — fra Abu-Hafs al-Masri brigadene om at det «ventede angrep» mot mål i Europa nå skulle settes i gang - som hevn for den Koran-skjendingen som hadde funnet sted i amerikanernes fangeleir på Guantanamo-basen. Her skal fangevoktere under avhør av muslimske terrormistenkte ha urinert på Koranen og kastet den i toalettet. Den historien, som først ble publisert i et amerikansk nyhetsmagasin er senere avsannet.

Den aktuelle internettportalen eksisterer ikke lenger, men den har hatt en tyrkisk server der man fortsatt kan skaffe seg et domene som inneholder «ansar».

Spansk etterretning har systematisk overvåket internett siden togbombingen i Madrid, bl.a. med søkeord på «Abu-Hafs al-Masri». 29. mai slo dette til.

Men spanjolene sendte ikke, så langt det er kjent i dag, meldingen videre til kolleger i andre land eller EU. Først 9. juli fikk London-politiet meldingen, fordi man trodde det kunne være forbindelse med det som hadde skjedd to dager før, ifølge den spanske avisen El Mundo.

At det er treghet i systemet, viser reaksjonen på meldingen fra al-Rudd brigaden, som nå truer hjelpearbeidere fra Danmark, Nederland og Norge i Nord-Irak. Den ble sendt ut 16. juli. Det har altså gått raskere denne gangen, men fortsatt kanskje ikke raskt nok, fordi det nå er snakk om en heller kort tidsfrist før et eventuelt angrep settes i verk.

Og selv om det bare foreligger få opplysninger om avsenderne, kan vi, med utgangspunkt i de brutale angrepene hjelpearbeidere, journalister og soldater har vært utsatt for i Irak, tenke oss hva som kan bli skjebnen til dem som utsettes for angrep: Bilbomber, kidnappinger, henrettelser på den mest grusomme måten etc.

INTERNETTBUDSKAPET gir ordre til alle terroristcellene i Irak om å angripe alle amerikanske soldater i landet.

Deretter følger en ordre til de hellige krigerne i Europa om å sette i gang «det ventede angrep».

Abu-Hafs al-Masri brigadene har hentet sitt navn fra en av de ledende militære kommandantene i al Qaida. I en tidlig fase sto han for viktig opplæring i gjennomføring av bombeattentater, og hans navn er direkte knyttet til attentatene i Kenya og Tanzania - på mange måter et vendepunkt i den internasjonale terrorismen. Brigadene ble opprettet etter hans død i 2001.

I dag hevdes det at det er den beryktede terrorsjefen i Irak, Abu Musab al-Zarqawi, som kontrollerer Abu-Hafs al-Masri brigadene. Organisasjonen antas å være delt i en rekke undergrupper som ikke har direkte forbindelse med hverandre.

I denne forbindelse er det interessant å merke seg at samme dag som al-Rudd brigadene kom med sin utilslørte trussel mot bl.a. Norge, ble det på en annen internettside offentliggjort en nesten tilsvarende trussel fra Abu-Hafs al-Masri brigadene mot europeiske land. Her var Norge ikke spesielt nevnt, men både Danmark, Italia, Nederland og Storbritannia blir fremhevdet sammen med «andre land som har sine leiesoldater i Irak».

Al-Masri brigadene setter i sin melding en tidsfrist til 15. august - etter den datoen blir det ingen flere advarsler, heter det.

Begge internettsidene antas for øvrig å være kontrollert av al-Zarqawi.