STEIN VIKSVEEN

For første gang har en domstol anerkjent massevoldtekt og seksuell mishandling som brudd på krigens lover og forbrytelser mot menneskeheten. Dommen i Haag skaper ringvirkninger og kan spille en viktig rolle når krigsforbrytelsene i Kosovo, Øst-Timor, Rwanda, Kaukasus, Tsjetsjenia og andre steder skal rulles opp.De tre bosniske serberne Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac og Zoran Vukovic, ble dømt til henholdsvis 28, 20 og 12 års fengsel for seksuelle ugjerninger begått i byen Foca i det sørøstlige Bosnia sommeren 1992. En av dem som har bidratt til å avdekke overgrepene i Bosnia er tidligere politijurist Agnes S. Inderhaug fra Hamar. Hun kom til FNs krigsforbryterdomstolen i Haag i 1995. I dag er hun sjefetterforsker. Ved domstolen snakker man ikke om hvem som jobber med hvilke saker, og Agnes S. Inderhaug vil derfor ikke si noe om hennes egen deltakelse i den konkrete saken. Men hun bekrefter at hun kjenner den godt.— Det er viktig at seksuelle overgrep er blitt anerkjent som en krigsforbrytelse, sier hun til Bergens Tidende. Voldtekt ikke nytt tema Men Inderhaug understreker sterkt at alle dommer som går på krigsforbrytelser er viktige. Ingen må heller tro at domstolen ikke har etterforsket seksuelle overgrep før.Tvert imot har massevoldtekter og seksuelt slaveri vært en viktig del av en lang rekke tiltalebeslutninger og domfellelser.- Vi må ikke tro at dommen er unik fordi den fokuserer på seksuelle overgrep og voldtekter. Men den er avgjørende fordi den anerkjenner denne formen for mishandling som en krigsforbrytelse, sier hun.Hun minner om at ikke bare kvinner blir ofre for seksuell mishandling. - Jeg har også intervjuet mange menn som er blitt utsatt for seksuelle overgrep. Det har gjort et meget sterkt inntrykk på meg, og jeg er takknemlig for at de ville dele sin viten med meg, sier etterforskeren. Internert hver for seg For å kunne forstå situasjonen i krigens Bosnia må man vite hvordan systemet virket. Der de bosniske serberne overtok makten ble muslimske kvinner og menn internert hver for seg. I juli 1992 ble kvinnene i Foca samlet i en idrettshall, i leiligheter og på hotellrom. Lokalt politi eller paramilitære grupper ble satt til å passe på, men "beskytterne" ga andre adgang til å ta med seg kvinnene de ville. Noen av jentene var så unge som 12 år.- De tvang dem til å holde sine hus i orden og gi seksuelle tjenester. De lånte dem ut til hvem som helst og solgte dem senere for 100 eller 500 d-mark, forteller Agnes S. Inderhaug. Klart mønster - Hva er forskjellen på en voldtektsforbryter i Norge og i Bosnia?- En voldtekt er et overgrep uansett. Forskjellen er at overgrepene i Bosnia ble satt i system. De var en del av en politisk strategi. Dermed ble forbrytelsene gitt et skinn av legitimitet, følgelig deltok trolig flere i overgrepene. Bildet man i dag kjenner fra Foca avtegner seg mange steder i Bosnia. Agnes S. Inderhaug vet nok at det kommer flere rettssaker i Haag, der seksuelle overgrep vil være en del av en bredere tiltalebeslutning.