Det hevder skotske forskere, som mener å ha fastslått at sigarettrøyk, husstøv og flass fra mennesker gjør livet surt for astmatiske katter.

— Hos en viss prosent astmatiske katter er astmaen utløst av det menneskene rundt dem gjør, eller muligens også av menneskene selv, sier Nicki Reed ved universitetet i Edinburgh.

— Katter med katteastma kan bli dårligere av å leve i husholdninger der folk røyker, eller der andre potensielle allergener eller irritasjonsmomenter er til stede, sier Reed.