Fra årsskiftet trer den nye hundeloven i kraft. Denne loven tar sikte på å ivareta sikkerheten for mennesker og miljø i samband med det omfattende hundeholdet her i landet. Loven er aktualisert etter flere alvorlige ulykker der særlig barn er blitt utsatt for angrep fra hunder — med til dels alvorlig utfall.

Paragraf 5 i den nye hundeloven har denne ordlyden:

«Forbud mot å gå fra bundet hund. Hundeholderen skal ikke gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten, eller ved lekeplasser.»

Etter det BT forstår, skal dette tolkes slik at det ikke er forbud mot å parkere hunder utenfor kjøpesentre hvis det er laget spesielle, trygge anlegg å parkere hundene i. Men det er ikke definert nærmere hva som kreves av slike anlegg.

Hundeeier har ansvaret

Det er hundeeier som har ansvaret hvis hunden parkeres. I hvilken grad kjøpesenteret blir medansvarlig hvis det skjer en biteulykke med en hund som står bundet i et hundeparkeringsanlegg utenfor et kjøpesenter, kan bare avklares gjennom rettsapparatet.

Samtidig er det klart at de som lager hundeparkeringsanlegg utenfor butikker og kjøpesentre, påtar seg et moralsk ansvar for at hunder på en trygg måte kan bindes og forlates. Derfor må anlegget være utformet og plassert på en slik måte at barn og hunder ikke får anledning til nærkontakt.

Ville helst forby

For et år siden satte Bergens Tidende søkelys på hundeparkeringen ved de fleste store kjøpesentrene i Bergen. Flere av sentrene har laget innretninger for å kanalisere hundeparkeringen utenfor handlesentrene.

Den anerkjente hundetreneren, biolog Rune Fjellanger i Os, var ikke nådig i sin kritikk av fenomenet. Til BT sa Fjellanger i fjor at han helst ville forby at hunder bindes og forlates av sine eiere utenfor butikksentrene. - Jeg vil anbefale at det ikke lages slik innretninger med mindre de er nødvendig sikret, skjermet og tilbaketrukket, sa Fjellanger for et år siden.

BT inviterte Fjellanger med på en ny runde til flere kjøpesentre i forrige uke. Vi ønsket å høre hans vurdering av om parkeringsmulighetene som tilbys hundeeiere ved noen kjøpesentre ivaretar sikkerheten for publikum.

På vår rundtur fant vi et eksempel på en totalt ubrukelig løsning, to eksemplariske anlegg og noen bra med forbedringspotensial. Fjellanger var ikke med hele runden. Hans synspunkter gjelder de anleggene han har sett ved Lagunen, Gullgruven og Coop Mega på Øvre Kråkenes.

TRYGG: Driftsansvarlig Åge Pedersen til venstre og hundetrener Rune Fjellanger utenfor det trygge parkeringsanlegget ved Lagunen.<br/>Foto: KNUT STRAND