I forrige uke møtte Marius (9) og Thomas Frotjold Valdersnes (11) en lys levende hoggorm på Radøy. Datoen var 30. november, og ormen krøp like trappen til huset der de bor, skriver Strilen i dag.

— Bare to ganger siden 1953 er det meldt om orm så sent på året i Hordaland, sier konservator Ingvar Byrkjedal ved Bergen Museum til Strilen.

Orm og padde skal sammen bo

-Det er ikke vanlig med orm på denne tiden. Dette er dyr som har vekselvarme og dermed er avhengig av temperaturen. Er temperaturene høye kan de bli aktive, forklarer Byrkjedal til bt.no.

Byrkjedal tipper at all nedbøren har ført til at vinterbolet til ormen kan ha blitt oversvømmet. Da prøver ormen å kreke seg vekk. Når forholdene i bolet endrer seg, kan ormen flytte på seg. Bolene ligger om lag en meter nede i jorden. Bolene må være frostfrie, men ikke for tørre. Ofte bor det mange ormer sammen. Også padder kan bo i samme bol, forteller konservatoren.

Fuglene synger

-Hva med at folk melder om fuglesang om morgenen?

-Det kan godt hende. Enkelte fugler synger om vinteren. Rødstrupen kan for eksempel begynne å synge midt på nettene. De er gradvis blitt vanligere som overvintrere. Blir de utfordret i sitt område av naboen, kan de synge en trudelutt. De unytter kunstig lys som gatelykter. Områder med godt arbeidslys kan være attraktive. Det forsvares med nebb og klør og sang, forklarer Byrkjedal.

At flere arter overvintrer kan henge sammen med kunstig lys, men det kan også henge sammen med klimaendringer. Flere fuglearter ankommer tidligere om våren. Det er en vanlig oppfatning at dette henger sammen med klimaendringer .

Bjørnen vaser rundt

Byrkjedal har også hørt rykter om at det er bjørner som ikke går i hi. Han har hørt om bjørner i Sibir som vaser halvørskene rundt om vinteren uten å gå i hiet på tross at det var kaldt. Her er det en del individuell variasjon.

Det lyktes ikke bt.no å komme i kontakt med bjørneforskere i dag.

Vil du vite mer om rovdyrsforskning. Prøv NINAs database for rovviltspørsmål.

Og at klima endre seg: Sjekk Syndflod over Bergen

stig frode olsen
HUGGORM: Nå også ute på tur om vinteren.