Hvor tung du er, varierer fra sted til sted. Nå skal tyngdekraften måles blant annet i Askvoll, Austevoll, Austrheim, Bremanger, Bømlo, Fedje, Fitjar, Fjaler, Fjell, Flora, Gulen, Radøy, Solund, Sund og Øygarden.

Undersøkelsene vil skje fra 16. august til 30. september og utføres av Norges geologiske undersøkelse (NGU), skriver aftenbladet.no. I hovedsak er det vanskelig tilgjengelige områder som vil bli undersøkt, og derfor skal helikopter brukes i arbeidet — noe som er klarert med de aktuelle kommunene.

- Hvordan måler dere egentlig tyngdekraften, NGU-forsker Odleiv Olesen?

— Vi bruker en slags vekt som er satt sammen av glassfjærer. Instrumentet er svært avansert og kostbart. Målingen skjer ved at apparatet registrerer strekkingen av fjærene på ulike målepunkter. Selve observasjonsprosessen tar ikke lang tid - kanskje 5 minutter.

- Hvorfor skal tyngdekraften måles?

— Det er for å få bedre forståelse for berggrunnen langs kysten. Tidligere er det gjort målinger på land og på havet, så i denne omgang er det først og fremst de ytterste øyene - i overgangen til kontinentalsokkelen - som skal kartlegges. Undersøkelsene kan også gi oss bedre oversikt over ressursene som finnes i grunnen på Vestlandet.

- Er det store variasjoner i tyngdekraft fra sted til sted?

— Ja, det kan til dels være betydelige forskjeller. I utgangspunktet er det slik at lette bergarter gir lav tyngde, mens tunge gir høy. I tillegg spiller faktorer som meter over bakkenivå, breddegrad og månens posisjon - slik som for tidevann - en rolle.

Tidligere denne uken skrev Aftenbladet om et småfly som for tiden gjennomfører en større kartlegging av geologien på Vestlandet. Målingene av tyngdekraften er et ledd i dette arbeidet.

Hva tror du resultatet av målingene vil bli? Bruk kommentarfeltet.