Du er kanskje ikke umiddelbart enig, men denne forskeren mener det er store likheter mellom mennesker og sjøanemoner.

– De nye forskningsresultatene krever at vi må endre synet på evolusjonen, sier Ulrich Technau i en pressemelding.

Han er gruppeleder ved Sars Centre for Marine Molecular Biology ved Unifob og Universitetet i Bergen. Sammen med et internasjonalt forskningsteam har han kartlagt det komplette arvestoffet til sjøanemonen Nematostella vectensis, og funnet ut at den har rundt 18.000 gener, nesten like mange som hos menneskene. Rekkefølgen av genene på kromosomene er også svært lik mellom mennesker og anemonen.

Technau mener nå å være på sporet av et urdyr som har utviklet seg til både sjødyr, insekter og mennesker. Tidligere har man trodd at dette var et genetisk primitivt dyr.

– Urdyret som levde for ca. 700 millioner år siden var altså genetisk sett svært velutviklet og denne genetiske kompleksiteten er bevart i de atskilte grenene på dyrenes stamtre (evolusjonstreet) som har ledet til dagens sjøanemoner og mennesket. Dette gjør det nå mulig å begynne å rekonstruere genomet til dette urdyret, sier forskeren.

Teamets forskning viser at sjøanemonen er mer lik mennesket enn bananfluen og rundormen som det tidligere har vært forsket mye på. Nå håper forskerne at denne overraskende likheten vil gi ny innsikt i grunnleggende biologiske prosesser, som spredning av kreftceller og forsvar mot sykdomsfremkallende organismer.

Ser du ikke likheten? Ta heller en titt på Bergens ordfører og den nye pingvinbabyen.

SKILT VED FØDSELEN?: Sjøanemonen Nematostella vectensis (t.v.) er et par tommer lang og lever i mudderbunnen i brakkvann langs kysten av USA og De britiske øyer. - Vi må endre vårt syn på evolusjonen, sier forsker Ulrich Technau som mener at mennesker og denne anemonen er svært like.
uib