H1N1-viruset er hittil påvist hos 454 mennesker i Mexico, men landets helseminister er forsiktig optimist.

– Vi ser færre alvorlige tilfeller hver eneste dag, og dødsraten faller, sier helseminister Jose Angel Cordova.

Millioner av mexicanere fulgte i helgen myndighetenes oppfordring om å holde seg hjemme, utesteder holder stengt og gatene er usedvanlig folketomme.

Verdens helseorganisasjon konstaterer at H1N1-viruset foreløpig ikke viser tegn til vedvarende spredning i andre regioner enn Nord-Amerika, men fastholder at faren for en pandemi er overhengende.

Viruset er til nå påvist i 18 land, blant dem Norge, og ble lørdag også påvist i en griseflokk i Canada.