Undersøkelser foretatt ved Yale-universitetet viser at ensomme og stressede rotter har en større risiko for å utvikle brystkreft enn rotter som lever i grupper sammen med andre.

Stressmestring

De ensomme rottene, som ble fjernet fra de andre rett etter fødselen, har tre ganger så høy risiko for å utvikle svulster i brystene enn andre rotter. Kreftsvulstene hos de ensomme individene er også oftere dødelige.

— Vi mistenker at dårlig stressmestring er en hovedårsak, sier Gretchen

Hermes som har ledet studien som er omtalt i siste utgave av Proceedings of the National Academy of Sciences.

Tidligere forsøk har også tydet på at ensomhet kan ha negative følger for helsen.

— Effekten er like stor eller større enn effekten av å røyke sigaretter og resulterer blant annet i betydelig kortere levealder, sier Hermes.

Sosial isolasjon

Også hos mennesker er det påvist at stress kan utløse kreftfremkallende gener.

Stress forårsaket av sosial isolasjon har også trolig denne effekten, mener de amerikanske forskerne.

En forklaring kan være at ensomme produserer mer av stresshormonet kortikosteron, som forskerne mener å kunne knytte direkte til brystkreft.

Martha McClintock ved Universitetet i Chicago tror også at dette kan være en medvirkende forklaring på hvorfor mange kvinner i kriminelt belastede bydeler, særlig svarte kvinner, får brystkreft tidligere enn andre.