Vedtaket ble kjørt gjennom senatet under sterkt tidspress, for å sikre at det ble stemt over før republikanerne eventuelt mister flertallet. Senator James Jeffords skal ha bestemt seg for å forlate partiet og gi demokratene flertallet.

Skattereformen, som vil redusere skattene med 1.350 milliarder dollar, over 12.000 milliarder kroner, i løpet av en tiårsperiode, er svært omstridt, selv om 12 demokratiske senatorer stemte for forslaget onsdag.

Mange hevder at det særlig er USAs velstående som vil tjene på forslaget. Summen, som tilsvarer rundt 20 norske statsbudsjetter, er basert på beregninger om at statsbudsjettet om ti år likevel vil gå med store overskudd. Men ikke alle er enige i det.

— Vi kommer til å beklage den dagen dette blir oversendt presidenten, sier demokratenes leder i senatet, Tom Daschle.

— Vi kommer delvis til å beklage det fordi det er basert på meget svake beregninger. Vi kommer aldri til å nå overskuddet på 5,7 billioner dollar.(NTB)